TEXTY+Překlady(Conspiracy Of One-výběr)

26. května 2006 v 20:32 | venda€ |  THE OFFSPRING
COME OUT AND SWINGING
You brace and hold it all inside
It's more than you can stand
No one around even tries
Tries to understand

Don't turn away, don't turn away
Come out swinging
Come out alone
They're in your way
But as long as you're swinging
Strong then you'll get by

Your pacing's wearing out a line
Right beside your bed
The scene replays a million times
Stuck inside your head

And though you stand in place
Your mind escapes
Read between the lies
Smile's on your face
You fake like you're ok

Don't turn away, don't turn away
Come out swinging
Out on your own
They're in your way
You may be stinging
But you'll get by
Don't turn away, don't turn away
Come out swinging
Never alone again
The pain inside can guide your way

Midnight, no sleep
Inside, you scream to
No one, hears you fall
Daylight, prove me today
One more try

Don't turn away, don't turn away
Come out swinging
Come out alone
They're in your way
You may be stinging
But you'll get by
Don't turn away, don't turn away
Come out swinging
Never alone again
Pain inside
Leads you through so you'll get by

VYJDI VEN
Všechno si to svíral a držel uvnitř
Je toho víc, než dokážeš ustát
Nikdo kolem se nikdy nepokusil
Nikdy se nepokusil porozumět

Nevzdávej se, nevzdávej se
Vyjdi rázně ven
Vyjdi sám
Stojí ti v cestě
Ale když půjdeš rázně a budeš silnej
Tak potom projdeš

Tvoje smířlivý chování nemá uspěch
Přímo vedle tvý postele
Se ti ta scéna odehrává snad milionkrát
Pevně přilepená v tvojí hlavě

A ačkoliv se snažíš ovládat
Tvoje mysl uniká kontrole
Utíká mezi lži
Pomocí úsměvu ve tváři
Se snažíš vypadat, jako by si byl OK

Nevzdávej se, nevzdávej se
Vyjdi rázně ven
Vyjdi na vlastní pěst
Stojí ti v cestě
Můžeš být podrážděný
Ale projdeš
Nevzdávej se, nevzdávej se
Vyjdi rázně ven
Nikdy víc sám
Bolest uvnitř tě může vést

Půl noc, spánek nepřichází
Uvnitř, řveš na
Nikdo, neslyší tvůj pád
Denní světlo, mě dokáže přesvedčit
Abych to ještě jednou zkusil

Nevzdávej se, nevzdávej se
Vyjdi rázně ven
Vyjdi sám
Můžeš být podrážděný
Ale projdeš
Nevzdávej se, nevzdávej se
Vyjdi rázně ven
Nikdy víc sám
Bolest uvnitř
Vede tě přes překážky, takže projdeš
ORIGINAL PRANKSTER
Until the break of dawn
Life life
Cannot go by the letter
Time time
Prozac can make it better
Noise noise
Any kind will do
Can you feel it slip away
When it's all on you

Crime crime
Rockin' like Janet Reno
Time time
Eighteen and life in chino
Freud Freud
All along it's true
Well you'll see there comes a day
Catches up to you

Knock down the walls - it's alive in you
Knock down the place - you're alone it's true
Knock down the world - it's alive in you
You gotta keep your head up through it all
You're gonna
Bust out on it - original prankster
Break out yeah - original yeah
Bust out on it - original prankster
You never stop now, stop now
That's what the main man say

You know it smells like shit
Goddamn
Tag team the double header
Son of Sam
Fire always makes it better
Navigate
With style and aplomb
Cause wherever you're at
That's the tip you's on

Lies lies
Says he's down in the bahamas
Tries tries
Bangin' little hoochie mamas
No way
None of this is true
Well he'll see there comes a day
When the joke's on you yeah

Dime dime
So good to see ya
Nine nine
Don't want to be ya
Crime crime
Fine sensimillaWANT YOU BAD
If you could only read my mind
You would know that things between us
Ain't right
I know your arms are open wide
But you're a little on the straight side
I can't lie

Your one vice
Is you're too nice
Come around now can't you see

I want you
All tattooed
I want you bad

Complete me
Mistreat me
I want you to be bad

If you could only read my mind
You would know thet I've been waiting
So long
For someone almost like you
But with attitude, I'm waiting
So come on

Get out of clothestime
Grow out those highlights
Come around now can't you see

I want you
In a vinyl suit
I want you bad

Complicated
X-rated
I want you bad

Don't get me wrong
I know you're only being good
But that's what's wrong
I guess I just misunderstood

I want you
All tattooed
I want you bad

Complicated
X-rated
I want you bad

I mean it
I need it
I want you bad

CHCI TĚ ZLOU
Kdybys mě dokázala přečíst
Zjistila bys
Že to mezi náma moc neklape
Vím, že tvé ruce jsou rozevřeny do široka
Ale nejsi moc přímá
Nemůžu lhát

Tvoje jediná vada
Je, že si moc slušná
Tak poď, copak nevidíš

Chci tě
Celou potetovanou
Chci tě zkaženou

Dodělej mě
Týrej mě
Chci tě zlou

Kdybys mě dokázala přečíst
Věděla bys, že jsem čekal
Hodně dlouho
Na dívku téměř stejnou jako jsi ty
Ale s tím správným postojem, čekám
Tak poď

Sundej si šaty
Rozehraj své půvaby
Tak poď, copak nevidíš

Chci tě
Ve vinylovém obleku
Chci tě zkaženou

Složitý
Prozářený
Chci tě zlou

Nepochop mě špatně
Vím, že dokážeš být jen hodná a slušná
Ale to je to co mě štve
Myslim, žes mě nepochopila

Chci tě
Celou potetovanou
Chci tě zkaženou

Složitý
Prozářený
Chci tě zlou

Myslim tím
Že to potřebuju
Chci tě zkaženou

MILLION MILES AWAY
There was a time, looking through myself
Wanting to pretend
If I escaped, I could fill myself
I don't think you can
Been far and wide
But that hole inside
Never really leaves
When I went away, what I really left
Left behind was me

It's telling me
To be on my way home
Million miles away
I can't stay

Each passing day, every passing face
Seems like such a blur
I long to be
Home, silently
Lying next to her
Just to get back, by her side is all
All I need to be
Cause I went away
But what I really left
Left behind was me

I need to be
Getting on my way home
Million miles away
I can't take

MILIÓN MIL DALEKO
To byl čas, pohlížel jsem na sebe
Chtěl jsem najít odvahu
Pokud bych utek, mohl bych zaplnit díry v mé duši
Nemyslím, že ty bys to dokázala
Být daleko odtud
Ale díra tam uvnitř
Nikdy doopravdy nezmizí
Když jsem odešel, něco jsem tu nechal
To něco byla má duše

To mi napovídá
Abych se vrátil domů
Milion mil daleko
Nemohu zůstat

Každý další den, každá další tvář
Vypadá jako rozmazaná skvrna
Toužím být
Doma, tiše
Ležet vedle ní
Jen se vrátit, k ní je vše
Vše po čem toužím
Protože když jsem odešel
Něco jsem tam nechal
To něco byla má duše

Potřebuju
Dostat se domů
Milion mil daleko
Nesmířím se s tím
ALL ALONG
Deep inside secret's burning
I Should have known all the while what's true
I went along, to fool myself
Can't go on, I can't escape it

All along
I think I really knew
It was there in the words unspoken
All along
Still believed in you
Now I stand here betrayed and broken

Close my eyes from the burning
All along all the while it's true
Take it on, or turn your back
Either way, you can't escape it

PO CELOU DOBU
Hluboko uvnitř, tajemství spaluje
Celou tu dobu sem měl vědět, kde byla pravda
Šel sem sám, abych se napálil
Teď už nemůžu pokračovat, nedokážu tomu uniknout

Pořád
Myslel sem, že sem v obraze
Bylo to zde, ve slovech, která nebyla vyřčena
Pořád
Sem ti věřil
A teď tu stojim zrazen a zlomen

Zavírám oči, před tím spalujícím žárem
Pořád, celou tu dobu sem měl pravdu před očima
Vyrovnat se s tim, nebo na to kašlat
Ať tak či onak, nemůžeš před tím utéct

DENIAL, REVISITED
So here we go
Having the same old fight again
There she goes
Same old game that never ends If I could say
The right words
I know I could make you stay
If I could say
The right words
Things would work out all right

And if you go
I won't believe
That it's forever

And you can go
But I'll never leave
Cause it's not over

Replay last night
Talking it out don't make it right
I know she's tried, but my whole world
Is her and all we've got now

And if you go
I won't believe
That it's forever

I won't let go
Even if she say that it's over
I know it'll be
Different this time
If you'd just stay

And when we wrote this story
How did it end?
It was you and me for all our lives
Come on, don't say it
We'll try again
And if I'd just hold you
We could last

But she stands softly
Tears down her face
Hitting me, oh god
This is the end
I'd wait here for you
But there's nothing more now I can do
How did you know
How did you know
How did you know
Finally

ZAMÍTNUTO, REVIDOVÁNO
Tak tady jsme
Prožíváme zase tu samou starou hádku
Tady je
Furt ta samá hra, která nikdy neskončí

Kdybych dokázal říkat
Ty správný slova
Vím, že bych tě dokázal udržet po mém boku
Kdybych dokázal říkat
Ty správný slova
Všechno by se urovnalo

A jestli odejdeš
Neuvěřím
Že je to navždy

Můžeš odejít
Ale já nikdy neodejdu
Protože to neskončilo

Vzpomínky na včerejší noc
Mluvením se nic nevyřešilo
Vím, že si se mnou zkusila, ale můj celý svět
Je ona a vše co mezi námi je

A jestli odejdeš
Neuvěřím
Že je to navždy

Neodejdu
Ani když řekne, že je konec
Vím, mohlo by to tentokrát být jiné
Stačí jen když zůstaneš

A pokud by byl sepsán příběh našeho života
Jak by skončil?
Byli jsme to ty a já, celý náš život
Ne, neříkej to
Zkusíme to znova
A pokud tě dokážu zadržet
Náš vztah může přetrvat

Ale ona stojí, je na měkko
Slzy se jí kutálejí po tvářích
Udeřila mě, bože
Tohle je konec
Budu tu na tebe čekat
Ale to je taky vše co mohu dělat
Jak si to mohla tušit
Jak si to mohla tušit
Jak si to mohla tušit
Konečně

VULTURES
Now I could lie by your side
All serrated for you
Down below cancer grows
Weeping waits inside you too
All our rage begs a stage
It's a waste of time though
And you style seems worthwhile
But this lonely road has turned

And you faded there
They pretend to care
Vultures waiting
If you don't like me
Certify Me

Yeah - I don't know
Yeah - I won't go
Yeah - Save it I'm okay

And in the sun a loaded gun
Makes for conversation
All the while in denial
It's too late for me to change

And you were unchained
Nothing more had changed
I could fake it
If you still hate me
Confiscate me

Yeah - I don't know
Yeah - I won't go
Yeah - Save it I'm okay

Yeah - I won't play
Yeah - Go away
Yeah - Save it I'm okay

SUPI
Tedˇ bych moh ležet vedle tebe
Všechno nejhorší pro tebe
Tam dole rakovina narůstá
Plačící čeká v tobě taky
Všechny naše fáze vyžebranýho vzteku
Je to plejtvání časem - i když...
A tvoje způsoby se zdaj bejt užitečný
Ale tahle osamělá cesta se převrátí

A když jsi tam chřadla
Předstírali starost
Supi čekali
Když mě nemáš ráda
Dosvěč mi to

Yeah - Nevim
Yeah - Nechci jít
Yeah - Kromě toho sem O.K.

A na Slunci nabili zbraň
Děláno za konverzace
Všechno v týhle chvíly je popření
Je pro mě pozdě něco měnit

Byla jsi osvobozena
Nic víc nebylo změněno
Můžu to předstírat
Když mě pořád nenávidíš
Zabav mě

Yeah - Nevím
Yeah - Nechci jít
Yeah - Kromě toho jsem O.K.

Yeah - Nechci hrát
Yeah - Odejít
Yeah - Kromě toho sem O.K.

CONSPIRACY OF ONE
Red over white
It's one last fatal scene
Brought on by someone unseen
Moving on their own
Bring on the night
And bring us all to our knees
All are gone and none agreed
One who acts alone

Nobody wins
Nobody hears us fall
Nobody wins
When it's done
Conspiracy of one

SPIKNUTÍ JEDNOHO
Rudá přes bílou
Je poslední smrtelná scéna
Představována někým neviděným
Dere se do jejich mysli
Přišla temnota
A srazila nás na kolena
Všechno je pryč a nikdo
Nerozumí tomu, kdo jedná sám

Nikdo nic nezíská
Nikdo neslyší náš pád
Nikdo nic nezíská
Když je po všem
Spiknutí jednoho
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama