TEXTY+Překlady(Splinter-výběr)

26. května 2006 v 20:39 | venda€ |  THE OFFSPRING
LONG WAY HOME
I'm driving down a dusty road
I've got nowhere to go
No place that I can call my own
On and on this road is burning

I'm leaving all this crap behind
The past is gone, the future's blind
Don't care how long it takes this time
On and on I'll take the long way home

The long way home
The long way home
If it's for me it's on the way home

Like fragments of a broken mind
I splinter by my own design
This search is not a waste of time
On and on this road keeps burning

My hands are glued upon the wheel
The road ahead is all I feel
The only thing left that's real
On and on I'll take this long way home

The long way home
The long way home
I will go alone
I will go and find it on my own

What lies ahead
You cannot find for me
On and on I'll take the long way home

DLOUHÁ CESTA DOMŮ
Jedu prašnou ulicí
Nemám kam jít
Nemám místo kde navštít své známé
Dál a dál na téhle silnici je oheň

Nechávám všechno tohle svinstvo za sebou
Minulost je pryč, budoucnost je slepá
Nestarám se teď jak dlouho to potrvá
Dál a dál já beru tuhle dlouhou cestu domů

Dlouhá cesta domů
Dlouhá cesta domů
Je-li to pro mě je to na cestě domů

Jako části zlomené mysli
Já rozštípu svůj vlastní plán
Tohle hledání není ztráta času
Dál a dál na téhle silnici je oheň

Moje ruce jsou přilepené na volantu
Silnice přede je vše co cítím
Jediná opuštěná věc to je realita
Dál a dál já beru tuhle dlouhou cestu domů

Dlouhá cesta domů
Dlouhá cesta domů
Já pojedu sám
Já pojedu a najdu to sám

Co leží vpředu
Nemůžeš mě hledat
Dál a dál já beru tuhle dlouhou cestu domů

HIT THAT
The winds of fortune
Don't blow the same
She had to get out
And make a change
She had a kid now
But much too young
That baby daddy's out having fun

He's saying
I'm on a roll
With all the girls I know
His baby momma
She ain't so slow
He's saying
I'm on a roll
With all the girls I know
I know you wanna hit that
I know you wanna hit that
All the world is gettin' with, I say
Consequences are a lot, but hey
That's the way it
That's the way things go

What was family
Is now a shell
We're raising kids now
Who raise themselves
Sex is a weapon
And it's like a drug
It gets him right into that grave that he just dug

She's saying
I'm on the run
I'm chasing guys for fun
Her baby daddy
It ain't his only one
She's saying
I'm on the run
I'm chasing guys for fun
I know you wanna hit that
I know you wanna hit that
Everybody's gettin' with, I say
Consequences are a lot, but hey
That's the way it
That's the way things go

Well it winds up
Broken up
Really such a shame
But why not
Take a chance
Everything's a game
And it don't stop
Hooking up
Nothing's gonna change
The more he's trying
The more he's buying

He says
I'm on a roll
With all the girls I know
His baby momma
Don't need to know
He's saying
I'm on a roll
With all the girls I know
I know you wanna hit that
I know you wanna hit that
All the world is gettin' with, I say
Consequences are a lot, but hey
That's the way it
That's the way things go

PRAŠTIT DO TOHO
Vítr osudu
Nevaje jedním směrem
Musela se z toho dostat pryč
A udělat nějakou změnu
Teď už měla dítě
Ale byla moc mladá
Otec jejího dítěte šel pařit

Řekl:
"Teď si užívám
Se všema holkama, co znám"
Matka jeho dítěte
Není tak pomalá
Řekl:
"Teď si užívám
Se všema holkama, co znám"
Vím, že do toho chceš praštit
Vím, že do toho chceš praštit
Celý svět jde s ním, řikám
Následků je hodně, ale hele
To je cesta
Tak takhle to chodí

To, co byla rodina
Je dnes obal
Dnes vychováváme děti
Co se vychovávají samy
Sex je zbraň
Je to jako droga
It gets him right into that grave that he just dug

Řekla:
"Teď je řada na mně
Honím se za chlapy jen tak pro zábavu"
Otec mého dítěte
je jen jeden
Řekla:
"Teď je řada na mně
Honím se za chlapy jen tak pro zábavu"
Vím, že do toho chceš praštit
Vím, že do toho chceš praštit
S každým jde, říkám
Následků je hodně, ale hele
To je cesta
Tak takhle to chodí

Měl by ses umoudřit
Rozchod
Je fakt ostuda
Ale proš ne
Popadni šanci
Všechno je hra
A to nepřestane
Když se rozejdete
Nic se nezmění
Čím víc to zkouší
Tím víc získává

Řekl:
"Teď si užívám
Se všema holkama, co znám"
Matka jeho dítěte
To ani neví
Řekl:
"Teď si užívám
Se všema holkama, co znám"
Vím, že do toho chceš praštit
Vím, že do toho chceš praštit
Celý svět jde s ním, řikám
Následků je hodně, ale hele
To je cesta
Tak takhle to chodí
(CAN¨T GET MY) HEAD AROUND YOU
Deep inside your soul, there's a hole
You don't want to see
Every single day, what you say
Makes no sense to me
Even though I try
I can't get my head around you

Somewhere in the night, there's a light
In front of me
Heaven up above, with a shove
Abandons me
And even though I try
I fall in the river of you
You manage to bring me down too

All your faking
Shows you're aching

Every single day, what you say
Makes no sense to me
Letting you inside isn't right
Cause you'll mess with me
I never really know
What's really going inside you
I can't get my head around you

All your feeding
Shows you're bleeding

Deep inside your soul, there's a hole
You don't want to see
You're covering it up, like a cut
With the likes of me
You know I've really tried
I can't do anymore about you

The cut's getting deeper
The hill's getting steeper
I guess I'll never know
What's really going on inside you
I can't get my head around you

(NEMŮŽU DÁT SVOU) HLAVU KOLEM TEBE
Hluboko uvnitř tvé duše je díra
Kterou nechceš vidět
Každý den to co řekneš
Nemá pro mě smysl
I když se snažím
Nemohu dostat svou hlavu kolem tebe

Někde v noci je tam světlo
Naproti mně
Nebe nade mnou s nárazem
Mě opouští
A i když se snažím
Padám do tvé řeky
Ovládáš, abys mě taky srazil dolů

Všechno tvé falšováním
Ukazuje tvou bolest

Každý den to co řekneš
Nemá pro mě smysl
Nechat tě uvnitř není správné
Protože budeš mnou zmatený
Nikdy doopravdu nevím
Co se skutečně děje uvnitř tebe
Nemohu dostat svou hlavu kolem tebe

Všechny tvé zásoby
Ukazují, že krvácíš

Hluboko uvnitř tvé duše je díra
Kterou nechceš vidět
Jsi tím zakryt podobně jako rána
S lidmi jako já
Ty víš, že jsem to vážně zkoušel
Nemůžu pro tebe víc udělat

Rána se dostává hlouběji
Kopec se svažuje
Myslím, že nikdy nebudu vědět
Co se skutečně děje uvnitř tebe
Nemohu dostat svou hlavu kolem tebe

THE WORST HANGOVER EVER
Went out drinking late last night
I had a blast
But now the morning light has come
And kicked my ass

I've got the worst hangover ever
I'm crawling to the bathroom again
It hurts so bad that I'm never gonna drink again

And by my seventh shot
I was invincible
I would have never thought
I'd be this miserable

I've got the worst hangover ever
I'm rolling back and forth on the bed
I'm worked so bad that I'm never gonna drink again

Won't someone just kill me
And put me out of my misery
I'm making deals with God, I'll do anything
Make it stop please!
Make it stop please!

I've got the worst hangover ever
I'm crawling to the bathroom again
It hurts so bad that I'm never gonna drink again
I'll probably never drink again
I may not ever drink again
At least not 'til next weekend
I'm never gonna drink again

NEJHORŠÍ KOCOVINA
Minulou noc pozdě po pití
Jsem narazil
Ale teď přišlo ranní světlo
A nakoplo mi zadek

Měl jsem nejhorší kocovinu vůbec
Plazím se zase do koupelny
Bolí to strašně, už nebudu znovu pít

A po mé sedmé dávce
Jsem byl nepřemožitelný
Nikdy bych si nemyslel
Že na tom budu tak bídně

Měl jsem nejhorší kocovinu vůbec
Válím se zpátky a dále do postele
Pracoval jsem tak špatně, už nebudu znovu pít

Nechce mě někdo zabít
A vytáhnout mě z mého utrpení
Jednám s bohem, udělal bych cokoliv
Zastav to, prosím!
Zastav to, prosím!

Měl jsem nejhorší kocovinu vůbec
Plazím se zase do koupelny
Bolí to strašně, už nebudu znovu pít
Pravděpodobně už nebudu nikdy znovu pít
Možná už nebudu nikdy pít
Přinejmenším ne příští týden
Už nebudu znovu pít

DA HUI
I won't fuck with da Hui
I won't fuck with da Hui
I won't fuck with da Hui
Because da Hui will fuck with me

I won't take off on da Hui
I won't take off on da Hui
I won't take off on da Hui
Because da Hui will fuck with me

A haole with heart, that's all I'll ever be
'Cause I'm not a part of the North Shore society
Stuck on the shoulder, that's where you'll find me
Digging for scraps with the kooks in line!

I won't park next to da Hui
I won't park next to da Hui
I won't park next to da Hui
Because I don't really feel comfortable

A haole with heart, that's all I'll ever be
'Cause I'm not a part of the North Shore royalty
Stuck on the shoulder, I'm not complaining
Digging for scraps I'm a kook in line!

A haole with heart, that's all I'll ever be
'Cause I'm not a part of the North Shore society
Stuck on the shoulder, that's where you'll find me
Digging for scraps with the kooks in line!

Don't fuck with da Hui
Don't fuck with da Hui
Don't fuck with da Hui
Because da Hui will fuck with you!
WHEN YOU'RE IN PRISON
When you're in prison, don't turn the other way
Keep your back against the wall
When you're in prison, don't turn the other way
Do not bend at all

Oh don't pick up the soap, pick up the soap
It's bad for you

Oh don't pick up the soap, pick up the soap
Someone will be waiting there for you

When you're in prison be sure to stay awake
Always lie upon your back

When you're in prison be sure to stay awake
Keep you from attack

Oh don't be no one's bitch, be no one's bitch
It's bad for you

Oh don't be no one's bitch, be no one's bitch
They won't help you make it through.

When you're in prison, don't turn the other way
Follow what I say to do.

When you're in prison, don't turn the other way
You can make it through
You can make it through
You can make it through

KDYŽ SI VE VĚZENÍ
Když jsi ve vězení, netoč se na jinou cestu
Drž svůj zadek proti zdi
Když jsi ve vězení, netoč se na jinou cestu
Neshýbej se před všemi

Oh, nezvedej to mýdlo, zvedat mýdlo
Je pro tebe zlé

Oh, nezvedej to mýdlo, zvedat mýdlo
Někdo tam na tebe bude čekat

Když jsi ve vězení buď vždy vzhůru
Vždycky lež na zádech

Když jsi ve vězení buď vždy vzhůru
Předcházej útoku

Oh nebuď něčí děvka, být něčí děvka
Je pro tebe špatné

Oh nebuď něčí děvka, být něčí děvka
Oni ti nepomůžou udělat to skrz

Když jsi ve vězení, netoč se na jinou cestu
Drž se toho co ti říkám

Když jsi ve vězení, netoč se na jinou cestu
Můžeš to udělat skrz
Můžeš to udělat skrz
Můžeš to udělat skrz
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 cialis cialis | E-mail | Web | 3. února 2007 v 0:17 | Reagovat

cialis online

<a href="http://ttu.cc/3689 ">

cialis side effects

</a>

[url=http://ttu.cc/3689 ]

cialis impotence drug eli lilly co

[/url]

2 cialis forum cialis forum | E-mail | Web | 5. února 2007 v 15:20 | Reagovat

cialis drug

<a href="http://www.url4.net/BE204A ">

cialis online

</a>

[url=http://www.url4.net/BE204A ]

cialis online

[/url]

3 sam sam | 22. prosince 2007 v 14:55 | Reagovat

proc nemas prelozeny da hui? :D

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama